Resegarantin

Golfparadis.se är ett varumärke som ägs av Spicy Travel AB.  Spicy Travel AB har lämnat nödvändiga resegarantier till Kammarkollegiet.

Resegaranti

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för paketresor och s.k. sammanlänkade researrangemang.

Paketresor

En paketresa är en kombination av minst två olika typer av resetjänster som väljs ut innan betalning hos en näringsidkare och som avser samma resa. Med resetjänster menas t.ex. en transport, en inkvartering, uthyrning av bilar eller andra turisttjänster som inte utgör en integrerad del av de föregående resetjänsterna och som utgör en väsentlig del av paketet. Ett paket säljs för ett gemensamt pris eller under beteckningen paketresa.

Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Sammanlänkade researrangemang

Med sammanlänkat researrangemang avses ett arrangemang som innehåller minst två olika typer av resetjänster som, utan att vara en paketresa, avser samma resa där resetjänsterna köps genom separata avtal med en eller flera resetjänstleverantörer, om en näringsidkare

1. genom förmedling eller på annat sätt underlättar resenärens separata val och betalningar av resetjänsterna vid ett enda besök hos eller en enda kontakt med näringsidkarens försäljningsställe, eller

2. på ett riktat sätt förmedlar eller på något annat riktat sätt underlättar ett köp av minst en ytterligare resetjänst från en annan näringsidkare och avtalet om den resetjänsten ingås inom 24 timmar från det att bokningen av den första resetjänsten bekräftades. Dessutom krävs att den senare resetjänsten utgör en betydande del av värdet på researrangemanget eller på något annat sätt ett väsentligt inslag i det.

Läs mer om Spicy Travel AB och Resegarantier hos Kammarkollegiet

För mer information om Resegarantier gå in på Kammarkollegiets hemsida eller ring Kammarkollegiet/Resegarantin på 08-700 08 00.

MailingTitle

E-mail innehåll

MailingNamn
MailingEfterNamn
E-Mail
Ok

Skicka ett e-postmeddelande har lyckats

Varning

Skicka ett e-postmeddelande misslyckades